پیشخوان کاربری چیکار داری

بیا اینجا

دنبال کار می گردی؟

دنبال کار میگردی و پیدا نمیکنی ؟

نگران نباش ! 

با ورود به پنل کاربری متقاضیان کار می تونی یک رزومه حرفه ای از کارها , تجربیات و مدارک تحصیلیت بسازی و بعد منتظر بمونی تا کارفرمایان رزومه تو رو ببیند و باهات تماس بگیرند.

ورود به پیشخوان متقاضیان کار

بیا اینجا

دنبال کارمند میگردی ؟

دنبال کارمند میگردی و پیدا نمیکنی ؟

نگران نباش ! 

با ورود به پنل کاربری کارفرمایان می تونی یک آگهی استخدام با توجه به شرایط ارسال کنی و بعد منتظر بمونی تا متقاضیان کار آگهی تو رو ببینند و باهات تماس بگیرند.

ورود به پیشخوان کارفرمایان